Utmerkelser

Kan utmerkelser øke motivasjonen i e-læring?

Kan utmerkelser øke motivasjonen i e-læring?

Motivasjon er en viktig faktor i all form for læring og læringsstrategier. Såkalte ”gamere” kan bruke lang tid og mye energi for å oppnå visse utmerkelser og grader i enkelte spill, for å komme seg videre i sin egen spillutvikling, læring og mestring.

Denne drivende motivasjonseffekten er noe man også er opptatt av å utnytte ved bruk av nettbasert læring. Vi mennesker liker å samle utmerkelser som bevis på hva vi har oppnådd. Men finns det et verktøy som vi kan benytte for å øke motivasjonsfaktoren ved e-læring?

Ja! Moodle har i de senere år hatt innebygget en funksjon som heter ”Utmerkelser” også kalt Badges. Denne finner du under

Administrasjonsblokken -> Portalen -> Utmerkelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når du skal opprette en ny utmerkelse, klikk på ”Legg til en ny utmerkelse”. Du vil da få opp en dialogrute slik:

Her fyller du inn relevante data og laster opp en bildefil som du har bestemt deg for å bruke som symbol på utmerkelsen. (Husk at bildet ikke bør være for stort. I dette eksempelet har jeg benyttet en billedfil som er 300×300 px i str.)

Vi har her opprettet utmerkelsen ”Sølv”. Det neste du må gjøre, er å angi et kriterium for utmerkelsen og hvordan den skal tildeles. Som du ser kan det gjøres på flere måter.

 

Et eksempel på ulike utmerkelser som er satt opp i et kurs:

Vi ser her hvordan vi har satt opp kriterium for Sølv-utmerkelsen, men ikke de andre. Her foretar du ulike handlinger og administrerer utmerkelsene dine. Du kan deaktivere, tildele, redigere, kopiere og slette.

Dersom du klikker deg inn på tannhjulet, så vil du se at det finns flere faner for innstillinger. Her har vi åpnet fanen ”melding”:

Som du ser, kan du sette opp tilpassede meldinger slik at brukere som oppnår en utmerkelse automatisk får denne tilsendt.

Vi anbefaler deg å se nærmere på denne funksjonen. Den er en godt egnet metode for å øke motivasjonen hos brukerne deres. Det er m.a.o. en god læringsstrategi å ta i bruk dette verktøyet.

Les mer om Badges og Moodle her: https://docs.moodle.org/31/en/Badges
Og ”Open Badges” her: https://openbadges.org/

Om du syns det er vanskelig å lage egne utmerkelser/badges finns det gratis verktøy for dette på nettet her. Det vil også kunne gi deg noen tips til hvordan slike utmerkelser kan se ut, om du ønsker å lage dine egne:

https://www.openbadges.me/

Har du spørsmål utover dette, ta kontakt og vi kan hjelpe deg i gang: support@efaktor.no

Posted by Hans Brox in Moodle