eFaktor as

Moodle 3.4 med kraftige forbedringer i brukervennlighet

Moodle 3.4 med kraftige forbedringer i brukervennlighet

Moodle 3.4 er lansert. Denne versjonen av læringsplattformen inneholder ikke så mange nye funksjoner. Derimot har man fokusert på brukervennlighet og forenklinger i navigasjonsgrensesnitt. Det betyr færre klikk, enklere styring og økt effektivitet for deg som Moodle bruker.

 

Forbedret kalenderfunksjonalitet:

I denne versjonen er det blitt lettere å administrere hendelser og innleveringsfrister. Du kan legge til detaljer for en kalenderhendelse, som vises i et eget sprett-opp-vindu.

 

 

Du kan enkelt dra og slippe hendelser rundt på kalenderen uten å måtte åpne dem. Videre kan du nå lage hendelser og dele disse inn i ulike kategorier. Det gjør sortering og filtrering enklere – og raskere.

 

Forbedret kursadministrasjon:

I Moodle 3.4 er administrasjon av kursdeltagere kraftig forbedret. Det nye er at du både kan administrere og melde inn og – ut brukere av kurs. Du kan endre brukerens roller og gruppetilhørighet. Videre er det nå mulig å krysse av for flere brukere og endre status for disse i en og samme operasjon. Du kan søke etter ulike kategorier av kursdeltagere og du har full statusoversikt og kontroll over samtlige deltakere i et kurs.

Alt samlet på en eneste side!

 

 

 

Enklere navigasjon:

Ved hjelp av nye navigasjonslenker er det blitt enklere og raskere å navigere fram og tilbake mellom ulike aktiviteter i kurs. I tillegg til enklere fram og tilbake-navigasjon, er det også lagt til en funksjon som hurtig kan ta deg direkte til andre sider i kurset som du kan velge ut ifra en nedtrekksmeny. En god og tidsbesparende forbedring.

 

 

Filtyper i innleveringer:

Har du opplevd at du som kursansvarlig kaster bort tid på innleverte filer som du ikke får åpnet eller gjort noe med? Det kan bety mye bortkastet tid. Dette kan du nå unngå ved hjelp av bedre styring i kursinnstillingene dine.

Som kursansvarlig kan du bestemme hvilke filformater som kursdeltagerne skal benytte. Det betyr tydeligere kommunikasjon og eliminerer bort sjansen for at kursdeltagere leverer inn feil filformater.

Moodle har støtte for mange ulike filtyper, så her er det bare å velge det som passer best for deg og dine kursdeltagere. Ved hjelp av definerte og aksepterte filtyper kan du nå være trygg på at filene, som kursdeltagerne leverer, er i riktig filformat.

 

 

Private filer:

Oversikten over private filer er forbedret. Den viser nå hvor mye plass den enkelte bruker har benyttet og hvor mye plass som er til rådighet. Det gjør det også lettere å holde orden i det private filarkivet. En enkel, men god og nyttig forbedring på brukernivå.

 

 

Overstyring av aktiviteter:

 

 

Som administrator av kurs, kursinstruktør eller lærer, kan du nå enkelt overstyre og ha full kontroll på kursdeltagernes aktiviteter. Du kan krysse av manuelt for ulike aktiviteter som er satt opp og som nødvendigvis ikke foregår når man er pålogget. Dette kan være slik som frammøte i klasserommet, deltagelse på en utflukt, fremførelse av en presentasjon og liknende. Man kan også overstyre andre aktivitetsgodkjenninger manuelt på denne måten. Du kan markere en aktivitet som godkjent eller endre den til ikke godkjent, om du for eksempel mener at kvaliteten på en aktivitet ikke holder mål.

Dette gir deg som kursansvarlig bedre oversikt og kontroll over aktiviteter og vurderinger.

 

Moodle Mobil app:

Dersom kursadministrator har tilgjengeliggjort kurset for Moodle Mobil app, så vil det nå være synlig en lenke nederst på kurssiden som indikerer dette. Ved å klikke på lenken, kan kursdeltagerne enkelt og raskt laste ned mobil appen.

 

Det finnes også en nedlastingslenke som man finner på siden for brukerprofilen sin, om kursportalen er aktivert med denne funksjonaliteten.

 

Det fine med Moodle mobil app er at det gjør det mulig for kursdeltagere å ta kurs off-line om man benytter Mobile Appen og har lastet ned kurselementene på forhånd. Det betyr at du kan få tilgang til kurs hvorsomhelst og nårsomhelst. En funksjonalitet som vil fungere godt for de som er mye på farten.

 

 

Inspire Analytics:

 

Denne funksjonaliteten er det nok mange lærere som vil glede seg over. Her kan du få en oversikt over de kursdeltagere som av en eller annen grunn ikke har kommet i gang eller sliter med å holde tritt. Her kan du sende meldinger, bestille en rapport eller foreta en sannsynlighetsberegning.

Ved hjelp av denne funksjonaliteten kan man tidlig få kontroll og oversikt over de som trenger ekstra oppfølging. Gode pedagogiske pedagogiske verktøy, for deg som er opptatt av tilpasset opplæring. Dette er bare begynnelsen på utviklingen av Inspire Analytics, som utvikles i tett samarbeid med brukerne av Moodle.

Brukt på riktig måte, vil dette kunne øke suksessraten for deltagerne på kursene dine. Moodle gir deg oversikten og du kan sette i verk oppfølgingstiltak, på et tidlig stadium.

 

Hva mer?

I tillegg kommer nye filtre for brukerveiledninger (user tours), et forbedret formular for å registrere kursportalen din i Moodle statistikken. HTTP til HTTPS konverteringsverktøy er nå tatt inn som en del av Moodle kjernen.

Høres dette spennende ut? Se videopresentasjon av nye Moodle 3.4. Husk å slå på norsk teksting, om du foretrekker det.

Posted by Hans Brox in Moodle, Moodle 3.4
Tilpassing av kurs i Moodle

Tilpassing av kurs i Moodle

Så enkelt endrer du Moodles kursinnstillinger

Gå til tannhjulet og klikk på “Rediger innstillinger” (Ref. illlustrasjon i starten av artikkelen). Dette åpner kursoppsettet. Her kan du endre på kursets fulle navn, kursets kortnavn og hvis det er tilgjengeliggjort av admin, kategorien hvor det hører hjemme. Sett “Kurs synlighet” til “Skjul” inntil du er klar for å publisere det. Da vil ikke vanlige brukere kunne se kurset som er under utarbeidelse.

Du bør også bestemme deg for om kurset skal ha noen form for “Fullførtsporing”. Dette settes opp i kursinnstillinger. Når du aktiverer denne innstillingen, vil det være mulig å bestemme aktivitets- og kursfullføringsbetingelser. Det anbefales å aktivere denne, slik at kursprogresjonsvisningen på startsiden gir meningsfull informasjon.

 

Slik påvirker kursinnstillingene kurset ditt

Ved å benytte kursinnstillinger kan du som kursansvarlig kontrollere hvordan kurset ditt vil se ut i Moodle for studentene/brukerne. Du kan for eksempel endre kursets fulle navn og det såkalte kortnavnet, som er det som vises i navigasjonsstien. Det vil arte seg slik som vist her:

 

 

Videre bør du tilpasse kurset ditt ved å lage en kursbeskrivelse som kan leses av de som ikke allerede er meldt inn i kurset.

Kursformater

Kursutvikler kan endre kursformatet på en svært enkel måte og dermed bestemme hvordan resurssene og aktivitetene vises. Klikk “Kursformat” for å bestemme dette. Velg “utseende” for å velge antall nyheter som skal vises i kurset. Velg lagre og vis. Du kan velge mellom Emneformat, ukesformat, sosialt format eller singel aktivitetsformat:

  1. Ukeformat

  2. Emneformat

  3. Sosialt format

  4. Singel aktivitetsformat

Som vist her:

 

La oss se på de ulike alternativene.

 

Ukeformat:

 

I ukeformat, så blir de ulike seksjonene i kurset navngitt som uker. Ukesformatet gir muligheten for å bestemme om du vil vise alle seksjonene på en side, eller vise kun en og en pr. side. Å vise en og en seksjon kan være en fordel om du har mange seksjoner i kurset ditt. Da vil brukerne slippe å rulle nedover på siden for å se alt kursinnholdet. I tillegg blir det enklere og færre kurselementer å forholde seg til samtidig. Det kan være en fordel.

 

Emneformat:

Dette er Moodles standard innstilling for kursopprettelse. Som vi ser, så gir emneformatet nummererte seksjoner som man kan titulere etter eget ønske. Ved oppsett av dette formatet, bestemmer du selv hvor mange emner  du ønsker. Du kan enkelt legge til eller fjerne emner etter at kurset er opprettet. Dette gjør du ved å endre kursinnstillinger.

Hvert emne inneholder aktiviteter, ressurser og merkelapper(tagger). I nyere versjoner av Moodle, så er dette standardformatet, om du ikke velger noe annet selv. På samme måte som Ukesformatet, så kan du selv bestemme om du vil vise samtlige seksjoner på en side, eller kun en seksjon pr. side.

 

 

Sosialt format:

Sosialt format oppretter en stor oppslagstavle for diskusjoner. Dette egner seg godt for å lære og drøfte situasjoner som er i en friere form. Sosialt format kan redigeres ved først å “slå på redigering” i undermenyen for tannhjulet oppe til høyre.

 

 

Da vil et nytt lite tannhjul vises på venstre side over “Skriv i dette forumet-knappen”. Klikk på dette dersom du ønsker å endre forumnavnet.

 

I utgangspunktet ser et sosialt forum slik ut, før det har vært noen aktivitet der. Som kursutvikler bør du være obs på at det er større sjans for at noen engasjerer seg og kommer med, dersom noen andre allerede har postet et innlegg her. Kanskje du som kursutvikler er den som bør åpne med et innlegg?

 

Singel aktivitetsformat:

Singel aktivitetsformat: Hvis du som kursutvikler ønsker å legge til en bestemt kursenhet, slik som en SCORM-pakke eller en Quiz, så vil Singel aktivitetsformat være et godt valg.

Når man velger dette formatet, så vil det under “Type aktivitet”, dukke opp en rullegardinsmeny, hvor du velger hvilken aktivitet eller ressurs som passer best. Her finns det mange muligheter: Bok, Database, Eksternt verktøy, Enkelt kursbevis, Feedback, Fil, Forum, Gallup, IMS innholdspakke, Innlevering, Kursbevis, Leksjon, Mappe, Ordbok, Prat/Chat, Quiz, SCORM/AICC, Side, Undersøkelse, URL, Wiki eller Workshop.

 

 

 

 

Ønsker du å lære mer om kurslayout og kursinnstillinger i LMS-et Moodle, les dokumentasjonen som ligger her: https://docs.moodle.org/23/en/Course_settings eller ta en kikk på videoen nedenfor.

 

Ta kontakt med oss i eFaktor, dersom du ønsker å bestille kurs eller opplæring i Moodle

Posted by Hans Brox in Moodle, Moodle 3.3